فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک نوشته فرد آر دیوید

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک نوشته فرد.آر.دیوید ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی (استراتژي ها در عمل) در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی)

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 18 اسلاید: بخشی از متن:   امتحان» یک سنت همیشگی و جاودانی الهی است که در امت های پیشین نیز جاری بوده است...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (رهبری سازمانی مدیریت اسلامی)

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (رهبری سازمانی مدیریت اسلامی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 26 اسلاید: بخشی از متن:    مفهوم شناسی رهبری سازمانی:  در فرهنگ اسلامی، «رهبری و امامت» عبار...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (رفتار سازمانی در سطح سازمانی و گروهی)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (رفتار سازمانی در سطح سازمانی و گروهی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 31 اسلاید: بخشی از متن:   ارتباط با خدا مبتنی بر رابطه تکوینی:  رابطه ی بین خدا و انسان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی رفتار و مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی رفتار و مدیریت رفتار سازمانی درسطح فردي) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 49 اسلاید: بخشی از متن:  از دیدگاه علامه حلی مقدمات فعل انسانی که به اختیار از انسان صاد...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسلامی ها)

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسلامی ها) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 33 اسلاید: بخشی از متن:  رسول مکرم اسلام در خصوص اهمیت انسانها می فرماید: مردم مانند معادن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی سازماندهی در مدیریت اسلامی)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی سازماندهی در مدیریت اسلامی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 61 اسلاید: بخشی از متن:  سازماندهی در خلقت:  خداوند در آیه ۳ سوره ملک می فرماید: « آن که هف...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (تصمیم و سیاستگذاری در مدیریت اسلامی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (تصمیم و سیاستگذاری در مدیریت اسلامی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 43 اسلاید: بخشی از متن:  خواجه نصیرالدین طوسی سیاست دولت ها(سازمانها) را از حیث هدفی که دنبال می ...

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی برنامه ریزی در مدیریت اسلامی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مبانی برنامه ریزی در مدیریت اسلامی) نوشته سید محمد مقیمی در قالب pptx و در 30 اسلاید: بخشی از متن:  اصول برنامه ریزی مبتنی بر آموزه های قرآن  اصل تبعیت اصل شفاف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی