لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (پارادایم های کنونی

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی) در قالب pptx و در حجم 76 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (مقدمه و نگاهی اجمالی

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه) در قالب pptx و در حجم 80 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2

بخشی از جزوه: حقوق بین الملل عمومی رابطۀ بین ملت ها است اما حقوق بین الملل خصوصی رابطۀ بین اشخاص است. ضمانت اجرای خصوصی بیشتر است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تهیه گزارش تحقیق)

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تهیه گزارش تحقیق) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید: بخشی از متن: هر گزارش پژوهشی از ۴ بخش تشکیل شده است

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (پژوهش موردی)

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (پژوهش موردی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید:بخشی از متن: تحقیق کیفی تحقیق کیفی از چند روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات از قبیل پژوهش موردی، تحقیق میدانی، ...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم 11 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (های نیمه آزمایشی)

پاورپوینت فصل یازدهم 11 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های نیمه آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:بخشی از متن: طرح های نیمه آزمایشی طرح های نیمه کاملی از آزمایش واقعی هستند. ، این دسته از طرح ها، ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های گسترش یافته

پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های گسترش یافته از طرح های آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید:بخشی از متن: طرح پیش آزمون پس آزمون چند گروهی  مراحل اجرایی این طرح عبارتست از...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های تحقیقی آزمایشی

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های تحقیقی آزمایشی و شبه آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 114 اسلاید:بخشی از متن:  طرح های تحقیق دسته اول شاخص هایی برای تحلیل داده ها، شامل ابزارها...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تحقیق آزمایشی)

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تحقیق آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی