فایل های دسته بندی معارف اسلامی - صفحه 1

پاورپوینت فصل ششم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب)

پاورپوینت فصل ششم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب) نوشته فاطمه جان احمدی در قالب pptx و در حجم 49 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تمدن اسلامی) نوشته فاطمه جان احمدی

پاورپوینت فصل دوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تمدن اسلامی) نوشته فاطمه جان احمدی در قالب pptx و در حجم 70 اسلاید: بخشی از متن: اسلام دینی است با مجموعه ای از بایدها و نبایدها، بایستها و نابایستها، شایستها و ناشایستها که همه آنچه بشر برای تعالی خویش بدان نیازمند است، در اختیارش می نهد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (کلیات)

پاورپوینت فصل اول کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (کلیات) نوشته فاطمه جان احمدی در قالب pptx و در حجم 70 اسلاید: بخشی از متن: حوزه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش سوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «3») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش سوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «3») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: بخشی از متن: نظارت بر خود

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش سوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «2») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش سوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «2») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: بخشی از متن: پرورش نیروی عقلانی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش سوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «۱») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش سوم (فصل اول) کتاب اخلاق اسلامی (روش های تربیت اخلاقی در اسلام «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: بخشی از متن: روشها 1.ایجاد محیط تربیتی مساعد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: بخشی از متن: جهت گیری بازدارنده نفس

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: جهت گیری نفس نسبت به آینده

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 64 اسلاید: بخشی از متن: طبقه بندی صفات نفسانی عمل کننده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی