فایل های دسته بندی صنایع دستی - صفحه 1

طرح کارآفرینی احداث و راه اندازی صنعت چاپ

طرح کارآفرینی احداث صنعت چاپ - اهداف پروژه :‌ در طي اين تحقيق ما قصد داريم راه هاي ايجاد كار را بشناسيم تا پس از پايان درس ، توجه به قوه خلاقيت فردي و در نظر گرفتن استعدادهاي موجود و پي بردن به نيازهاي جامعه و شناخت امكانات موجود در گروه هاي چند نفره و اقدام به اشتغال زايي كردن تا اين نسل جوان ....

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل