فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی سیاسی (افراطی گری و تروریسم) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی سیاسی (افراطی گری و تروریسم) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:بخشی از متن: روانشناسی سیاسی افراطیون، زیر مجموعه افراطی گری و تروریسم است. افراطی گری : افراطی شخصی است که: ال...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:بخشی از متن: احزاب سیاسی و آئین نامه های انتخاباتی، رابطه مستقیم باهم دارند. در کشورهای توسعه یافته، کار...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی سیاسی (رسانه های جمعی، تبلیغات، شایعه و افکار عمومی)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی سیاسی (رسانه های جمعی، تبلیغات، شایعه و افکار عمومی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 39 اسلاید:بخشی از متن:   رسانه: رسانه به وسایل انتقال پیام از فرستندگان به مخاطبان گفته می شود.&nbs...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی سیاسی (زیست شناسی، مغز و شناخت) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی سیاسی (زیست شناسی، مغز و شناخت) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:بخشی از متن: شناخت و هیجان، معمولا دو فرآیند مرتبط و به هم وابسته هستند.  شناخت بطور کلی، فرایند و کارکرد ذهنی پیچید...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 39 اسلاید:بخشی از متن: روانشناسی رهبران  به اعتقاد بارنز، رهبری سیاسی یکی از قابل مشاهده ترین و غير قابل فهم ترین پد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی سیاسی (شخصیت، هویت و جامعه پذیری سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی سیاسی (شخصیت، هویت و جامعه پذیری سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید:بخشی از متن: مجموعه صفات هیجانی و رفتاری هر شخص که نسبتا ثابت و قابل پیش بینی است و او را از دیگران متمایز می کند. شخص...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی سیاسی (پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاسی) سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی سیاسی (پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید:بخشی از متن: پارادایم  روانشناسی سیاسی در چارچوب ۳ پارادایم وضعیت گرا /محیط گرا (براساس رفتارگرایی...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی سیاسی (تاریخچه، تعاریف و مفاهیم) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی سیاسی (تاریخچه، تعاریف و مفاهیم) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید:بخشی از متن: تعاریف  کلمه psycho در زبان یونانی به معنی روح و logos به معنی بیان کردن است.  روانشناسی، رف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش نویسی

مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی